História vibrátorov

Vybratori, či erotické pomôcky nie sú absolútne výmyslom modernej doby. Z výskumov a archeologických vykopávok sa zistilo, že vybrátori sa používali už zhruba 30 000 rokov pred naším letopočtom.